Onderwijs

Een onderwijsinstelling naar keuze

Stan beklemtoont dat ieder kind het recht heeft om - mee - te beslissen naar welke school hij of zij gaat. Ouders die bewust voor de ene of de andere onderwijsvorm kiezen, moeten hierin altijd worden gerespecteerd.

Tezelfdertijd zal Stan er voor blijven ijveren dat diverse onderwijsvormen voor kinderen met een handicap in voldoende mate beschikbaar zijn en dat de nodige middelen worden ingezet om kwaliteit te waarborgen.