Zorg

Flexibele voorzieningen

Stan pleit voor open-einde-financiering, waarbij de zorgbehoevende zelf beslist waar hij of zij zorg inkoopt. 

Combinaties moeten mogelijk zijn en de zorg moet flexibel kunnen worden aangepast aan de behoeften van de persoon met een verstandelijke handicap.