Werken

Aangepast aan ieders noden en behoeftes

Ook mensen met een verstandelijke handicap moeten kunnen werken tegen betaling, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun inkomensvervangende tegemoetkoming. Mits de nodige ondersteuning op de werkvloer zijn er mogelijkheden genoeg.

Werkgevers moeten ze alleen willen zien. En als iemand niet kan werken, is het belangrijk om hem of haar aan een zinvolle dagbesteding te helpen.