Starten met je budget

Bij het opstarten van je budget kan een bijstandsorganisatie, zoals bijvoorbeeld Zoom vzw, je ondersteuning bieden. Je hebt 3 maanden de tijd om te starten. Ben je niet op tijd met het regelen van de onderstaande praktische zaken, krijg je ook geen budget.

Uitzondering wordt gemaakt voor minderjarigen die op de datum van de toekenning gebruik maken van een multifunctioneel centrum. Zij moeten ten laatste op 1 juli van het lopende schooljaar starten met hun PAB. Hiervoor vraag je schriftelijk uitstel aan bij het team budgetbesteding.

Wat zijn praktische zaken om te regelen?

Rekening openen
  • Open een zichtrekening op naam van de persoon met een handicap.
Overeenkomsten regelen
  • Overeenkomsten met assistenten – zoek de assistenten en/of organisaties die je gaan ondersteunen en sluit overeenkomsten met hen. Een persoonlijk assistent kan een ouder, familielid of vriend zijn, maar je kunt ook hulp inschakelen van buitenaf. Meer informatie is te vinden op de websites Zorgassistentie en Agilitas.
  • Kopie overeenkomsten – kopieer de overeenkomsten die je met de assistenten hebt gemaakt en stuur deze naar het VAPH.

 

Formulieren invullen
Werkkapitaal beheren
  • Werkkapitaal – na het insturen van de genoemde formulieren krijg je van het VAPH een eenmalig voorschot bovenop je budget, een werkkapitaal. Dit is 5/12de deel van het jaarbudget. Hiermee kun je de facturen betalen van de overeenkomsten die je al sloot, zonder dat je dit zelf moet voorschieten. Naderhand dien je de kosten in bij het VAPH via een kostenstaat. Dit is een formulier waarmee je zichtbaar maakt welke kosten je hebt gemaakt in het kader van je PAB. Het VAPH stort vervolgens de kosten terug op je rekening.

De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.