Oppas/Kinderopvang

In je zoektocht naar een oppas of geschikte kinderopvang sta je niet alleen, zoals onderstaand wordt uitgelegd. Voor een extra steuntje in de rug kun je beroep doen op Globale Individuele Ondersteuning. 

Oppas

Als ouder van een kindje met een handicap kan het een uitdaging zijn om een betrouwbare oppas te vinden in wiens handen je je kind durft achter te laten. De verantwoordelijkheid overdragen aan iemand anders, is niet evident. Wanneer je in je directe omgeving niemand kunt vinden, bieden de meeste ziekenfondsen een thuisopvang voor kinderen met een zorgbehoefte. Deskundige vrijwilligers nemen de zorg even uit handen, zodat je zelf de handen vrij hebt om bijvoorbeeld boodschappen te doen of een uitstap te maken. Vraag het na bij je eigen ziekenfonds. Daarnaast bieden thuisbegeleidingsdiensten vaak ook Praktisch Pedagogische Thuishulp, waarbij een werknemer van de dienst bij je thuis komt en de zorg een aantal uren overneemt.

Kinderopvang

Ouders beginnen al ver voor de geboorte van hun kindje te zoeken naar een geschikte crèche/kinderopvang. Je kunt kiezen uit groepsopvang in een kinderdagverblijf of gezinsopvang bij een onthaalouder. Meer informatie hierover is te vinden bij het Steunpunt Kinderopvang.

Op het moment dat de keuze wordt gemaakt, is meestal nog niet duidelijk wat de noden van het kindje kunnen zijn;

  • Worden de noden van je kindje duidelijk op het moment dat het al naar de opvang gaat, kun je best in overleg gaan met de verantwoordelijke en kinderverzorg(st)er over mogelijke aanpassingen en/of ondersteuning.
  • Weet je voordat je kindje naar de kinderopvang gaat, dat het bepaalde noden zal hebben, kun je van tevoren informatie inwinnen bij Kind en Gezin of bij de kinderdagverblijven/onthaalouders zelf.

 

Een kindje met een handicap kan zowel opgevangen worden in een gewoon kinderdagverblijf als bij een onthaalouder, dat wordt inclusieve opvang genoemd. 

De kinderopvang (groepsopvang of gezinsopvang) die open staat voor kindjes met een extra zorgnood kan de hulp inschakelen van een Centrum Inclusieve Kinderopvang. Dit centrum biedt gratis ondersteuning aan kinderopvang die erkend en gesubsidieerd worden door Kind en Gezin. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar, zowel in de voorschoolse (baby´s en peuters) als buitenschoolse opvang (kleuters en lagere schoolkinderen). In Vlaanderen zijn er 16 regio´s waarin zich een Centrum Inclusieve Kinderopvang bevindt. In samenwerking met de coaches van het centrum komen de kinesist, logopedist en/of thuisbegeleiding langs in het kinderdagverblijf. De centra voor inclusieve opvang bieden ook zelf opvang aan.

Globale Individuele Ondersteuning

Om de overgang naar de kinderopvang gemakkelijker te maken, kun je de hulp inschakelen van globale individuele ondersteuning (GIO). Deze ondersteuning is bestemd voor kinderen van 0 tot 7 jaar, met (een vermoeden van) een handicap die starten in de kinderopvang, de kleuterklas of het eerste leerjaar. De zorgaanbieders die deze ondersteuning bieden, richten zich speciaal op de overgangsmomenten in het leven van het kind. Ze bieden laagdrempelige, soepel inzetbare hulp die in afstemming met de ouders en andere partners vorm krijgt. In een gezamenlijke zoektocht wordt bekeken wat je kind nodig heeft om mee te draaien in de opvang, de klas of op school. Het is een kortdurende ondersteuning (maximaal 30 uren), gericht op specifieke noden (bv. gedragsproblemen, structuur, voorspelbaarheid, sociale vaardigheden, taakspanning, zindelijkheid, slapen, eten,... ).

Globale individuele ondersteuning is een aparte functie binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). Om er gebruik van te maken, moet je kind dan ook voldoen aan de algemene voorwaarden hiervan en daarnaast ingeschreven staan bij een reguliere opvang.


De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.