Verblijf

Goed nieuws! Vanaf 25 mei zal het weer mogelijk zijn om van thuis naar de voorziening te gaan en andersom. Dit geldt voor multifunctionele centra en voor vergunde zorgaanbieders die verblijf aanbieden.  

Wat wordt stap-voor-stap weer mogelijk? 

• Personen met een handicap die een langere tijd thuis hebben verbleven, kunnen voor een periode van enkele weken terugkeren naar de voorziening, met de mogelijkheid om daarna ook (tijdelijk) terug naar huis te keren 

• Personen met een handicap die langere tijd in de voorziening hebben verbleven, kunnen terug naar huis gaan voor één of een paar dagen of enkele weken, met de mogelijkheid om daarna ook terug te keren naar de voorziening.  

• Nieuwe cliënten kunnen worden opgenomen; 

Opgelet: het risico op besmetting blijft, dus voorzichtigheid blijft geboden. Iedere voorziening maakt een eigen plan van aanpak, dus vraag het na bij de eigen voorziening wanneer zij de versoepeling in laat gaan. Het kan namelijk zijn, dat het niet meteen op 25 mei mogelijk is, omdat de voorziening voorbereidingen moet maken om alles veilig te laten gebeuren. 

Wat zijn de voorwaarden?  

Terugkeren naar huis of naar de voorziening kan enkel: 

 als er geen uitbraak (meer) is in de voorziening  

 als de persoon met een handicap geen symptomen van COVID-19 vertoont  

 als in het gezin van de persoon met een handicap geen andere personen met symptomen van COVID-19 (meer) verblijven.  

De voorziening zal contact opnemen om duidelijke afspraken te maken rond de overstap. Het aantal overstappen naar huis moet beperkt blijven. Af en toe een weekend of een paar dagen naar huis gaan, is vanaf 25 mei mogelijk, maar kan voorlopig nog niet wekelijks. 

Meer info vind je hier.

De maatregelen in verband met het Corona-virus volgen zich in rap tempo op. Hier geven we een overzicht van de berichten die we via onze nieuwsbrief hebben verspreid.